För dig som är folkbokförd i Täby kommun, erbjuder jag familjerådgivning via kommunen, då jag har avtal med dem. Pris: 350 kr. Se vidare under parsamtal för att se hur jag arbetar.