Ibland kan en hel eller delar av en familj behöva komma tillsammans på samtal. Kanske bråkar ni mycket, har svårt att nå fram till varandra, missförstår och ibland kan total tystnad råda. Kanske mår någon i familjen dåligt, syskon som känner sig eftersatta eller bonusfamiljer och stjärnfamiljer som kämpar för att få ihop vardagslivet.

Under ett familjesamtal hjälper jag er att prata en i taget och lyssna på varandra. Tillsammans hjälps vi åt att se på vilket mönster just er familj har, vad ni som individer behöver och vad ni som familj kan göra. Jag har arbetat med familjebehandling under drygt tio år och har även erfarenhet från Första linjens psykiatri för barn och unga. Jag är van vid att samtala både med barn, tonåringar och vuxna. Ibland kan en familj ha levt under svår press en längre tid och hopplösheten trätt in. Då är det fint att tänka på att även små steg kan leda till stora förändringar i familjens särskilda system.