Jag erbjuder parsamtal utifrån en relationell-, anknytnings- och emotionell grund. Att gå i parterapi kan innebära att vidareutveckla eller återknyta sin intimitet och kontakt i relationen. I parrelationen kan mer destruktiva sidor komma fram, där ni fastnat i ett mönster som är svårt att bryta. Det kan man få hjälp med i denna form av samtal. Olika kriser i livet och i relationen kan också ge anledning att söka parsamtal; att få barn, att inte kunna få barn, att gifta sig, att någon missbrukar, vuxna barn som flyttar hemifrån, sexuella svårigheter, känslan att relationen går på tomgång. Man kan också komma till mig för att avsluta en relation på ett bra sätt.