Känner du dig tyngd av tankar och känslor utan att förstå anledningen? Hamnar du i ständiga situationer du inte förstår hur det kunde bli så? Är det svårt i relationer? Önskar du en förändring i ditt sätt att hantera tankar, känslor, konflikter och relationer till andra? Då kan psykoterapi hjälpa dig. En del vill också gå i psykoterapi då de har en stark längtan efter att möta sig själv på ett djupare plan. De önskar förstå sig själv bättre och utveckla nya förhållningssätt till både sig själv, andra och livet.