Jag arbetar som vägledare inom Write your selfs skrivmetod, både individuellt samt i grupp.

Trauma bryter sönder – oss som individer, våra relationer, våra samhällen. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas. Genom skrivande kan detta återskapande börja. Trauma tystnar. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa. Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra. Våra berättelser är viktiga. Och när vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut.