De allra flesta människor hamnar vid något tillfälle i livet i en återvändsgränd, där det vanliga sättet att hantera livet inte längre fungerar. Detta kan skapa både oro, stress, ångest och nedstämdhet. En del kan känna sig känslomässigt avstängda eller att känslorna blir så starka att de blir svåra att hantera. Det kan handla om en tillfällig kris, trauma eller ett mer långvarigt tillstånd. Ibland kan det bero på tidigare svåra upplevelser och problematiska relationer, eller mer aktuella händelser. Vi har alla unika orsaker att gå i samtal och min uppgift är att bemöta dem så.