Tycker du om att läsa och att skriva? Vill du nå en större förståelse kring dig själv, utvecklas som människa eller bär på existentiella frågor och tankar? Då är biblioterapi något för dig. Det är ett annat sätt att kunna nå djupare tankar och känslor, men kan också användas för att behandla kriser och trauman.

Inom biblioterapi använder man skönlitteratur och ibland kreativt skrivande, som en läkande kraft. Skönlitteraturens styrka är många. Säkert har du varit med om att uppleva att en bok varit skriven för just dig, eller fått en AHA!-upplevelse, förstått något du inte förstod tidigare eller fått ord för något du inte kunnat formulera själv. Skönlitteratur kan få människor att känna sig mindre ensamma, se att det finns andra som varit med om liknande saker, insikt, få andra perspektiv, avkoppling, en stunds vila från sitt eget liv. Forskning visar på att när vi läser reagerar hjärnan som om vi verkligen är med om det vi läser om. Biblioterapi brukar ses som komplement till annan behandling, inte en terapiform i klassisk mening, utan en samtalsform som kan ge terapeutiska effekter. Rent praktiskt går det till så att vi läser en gemensam text, en bok, novell, dikt eller utdrag ur ett längre verk. Texten är vald utifrån de frågor eller teman du vill arbeta med. Fokus ligger inte på texten i sig, utan de tankar och känslor texten väcker hos dig.

Kreativt skrivande kan användas på flera olika sätt. Jag kan bland annat erbjuda en fyradagars-modell där du själv skriver under fyra dagar, efter vissa instruktioner. De behöver inte vara i en följd, men gärna under en veckas tid. Vi ses vid ett tillfälle, då jag presenterar modellen, samt vid ett uppföljande samtal efter att du skrivit de fyra dagarna. Det kan på en nästan magiskt vis hjälpa dig att komma igenom och över tidigare kriser och upplevelser. Välkommen att höra av dig om du vill höra mer.